ЛОВЕШКАТА БАЗИЛИКА - единствена у нас и трета в църковното строителство във Византийската империя

Изглежда, че спокойният живот в Мелта е бил нарушен още при завладяването на балканските земи от римляните. А от втората половина на II в., в продължение на много години, земите между Долния Дунав и Стара планина, провинция Долна Мизия, били често опустошавани от войни и жестоки грабителски нападения. От нахлуванията на северните народи са били засегнати селищата на пътните станции.

Животът в Мелта е бил разстроен. Въпреки тежката обстановка през ранновизантийската епоха – V-IV в. строителството, което е било съобразено с нуждите на християнската религия, не било спряно. То било насочено към издигането на църкви, някои със значителни размери. Такава църква е била съградена на хълма в Ловеч. Тя била от един рядко срещан архитектурен тип. Принадлежала е към трикорабните базилики с купол, с някои особености в плана и пространственото оформление. Базиликата показва близост само с две църкви – едната в Цариград и другата в Никея.

На тях учените отреждат изключително важно място в развитието на византийската архитектура. В това се състои голямото значение на Ловешката базилика, която е единствена у нас и трета в църковното строителство във Византийската империя. Няма данни, които да говорят за непрекъснат живот в ранновизантийското селище на хълма. След VI в., нач. на VII в., той е бил обезлюден.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now