ЛОВЕШКАТА БАЗИЛИКА - единствена у нас и трета в църковното строителство във Византийската империя

Изглежда, че спокойният живот в Мелта е бил нарушен още при завладяването на балканските земи от римляните. А от втората половина на II в., в продължение на много години, земите между Долния Дунав и Стара планина, провинция Долна Мизия, били често опустошавани от войни и жестоки грабителски нападения. От нахлуванията на северните народи са били засегнати селищата на пътните станции.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Животът в Мелта е бил разстроен. Въпреки тежката обстановка през ранновизантийската епоха – V-IV в. строителството, което е било съобразено с нуждите на християнската религия, не било спряно. То било насочено към издигането на църкви, някои със значителни размери. Такава църква е била съградена на хълма в Ловеч. Тя била от един рядко срещан архитектурен тип. Принадлежала е към трикорабните базилики с купол, с някои особености в плана и пространственото оформление. Базиликата показва близост само с две църкви – едната в Цариград и другата в Никея.

На тях учените отреждат изключително важно място в развитието на византийската архитектура. В това се състои голямото значение на Ловешката базилика, която е единствена у нас и трета в църковното строителство във Византийската империя. Няма данни, които да говорят за непрекъснат живот в ранновизантийското селище на хълма. След VI в., нач. на VII в., той е бил обезлюден.