ЛИТЕРАТУРА

КРАЕЗНАНИЕ

 

КНИГИ

 

Ловеч през Праисторията, Античността и Средновековието . - Ловеч : ИнфоВижън, 2015 . - 128 с. : с цв. ил. ; 20 см.

 

 

Чангова, Йорданка. Ловеч : Цитаделата на средновековния град ХІІ-ХІV в. - София : Воен. изд., 2006 . - 192 с. : 8 л. цв. прил. ; 29,5 см.

 

 

 

СТАТИИ

 

Бараков, Венелин.  Град и крепост през Второто българско царство. // Археология, XLVI, 2005, N 1-4, с.73-85: с к.,сх.

   С библиогр. - Рез. на англ. ез. Публикувани сведения за градове-крепости и средновековни градове - Никопол, Търново, Ловеч, Горна Оряховица, Габровско, Свищов.

 

 

Белокаменна твърдина  : В навечерието на 800-годишнината от сключването на примирие с Византия пред стените на Ловешката крепост. // Заря. на ком. (Ловеч), N 109, 19 септ. 1987

   Разказват: Археологът ст.н.с. Йорданка Чангова; главния проектант архитект Валентин Нейков; строителят-реставратор бай Величко Петков.

 

 

Гечев, Минко.  Ловешкият мир възражда българската държава : Въстанието на Асен и Петър принуждава Византия да подпише мирен договор. // Дума, Х, N 21, 27 ян. 1999, с.17, 1 сн.

 

 

Гечев, Минко.  Второто царство чрез Ловешкия мир [сключен на 23 март 1187 г. между България и Византия]. // Трета възраст, Х, N 12, 21-27 март 2001, с.9.

 

 

Дичев, Димитър.  Поражението на Василевса : [Разказ]. // Ловеч Прес, ХІV, N 46, 21-24 юни 2007, с.5: 1сн.

   820 г. Ловешки мирен договор.

 

 

Добрев, Христо.  Две легенди. // Заря. на ком. (Ловеч), ХХII, N 138, 20 ноем. 1980, с.3.

    

 

Евлия Челеби.  Градът Ловеч. // Евлия Челеби. Пътепис. - С., 1972, с.54-55.

   Също и в : Л о в е ч и Л о в ч а н с к о, Кн. 1, 1929, с. 116-118. Описание на град Ловеч.

 

 

Евлия Челеби.  Пътуване по българските земи преди три столетия. // Поглед, N 8, 21 февр. 1972, с.8-9.

   Описание на крепостта на Ловеч, самия град, броя на къщите, джамиите, дюкяните, училищата. "Учените са му много оскъдни" - пише Евлия Челеби.

 

 

 

Истинската история на Ловешката крепост  : През 1187 г. след тримесечна неуспешна обсада византийският император Исак ІІ Ангел признава подписвайки т.нар "Ловешки мирен договор" под стените на крепостта, началото на Второто българско царство. // Ловеч Прес, ХІV, N 47, 25-27 юни 2007, с.4-5: със сн.

 

 

Ловеч като средновековна крепост . // Ловеч и Ловчанско : Т. 4, 1932, с.11-18.

 

 

Ловешка крепост . // Пътеводител : Културно-историческо наследство във В. Търново, Габрово, Ловеч. - В. Търново, б.г., с.61-63: със сн..

   Построена през ІХ-Х в. и заема горните две тераси на хълма Хисаря.

 

 

Михайлова, Ина.  Крепостите на България - щитове славни, каменни. // Дума, с.14,27: със сн.

   Легенди за крепости в България. Включва легенда и за Ловешката крепост.

 

 

Мустакерска, Мария.  Ловешка крепост : Стих. // Заря. на ком. (Ловеч), N 115, 3 окт. 1987

 

 

Петрова, Светлана.  През 12 век мощните стени на Ловеч успяват да възпрат напредващата византийска армия : Ловешки мир носи свобода на България и поставя началото на Второто българско царство. // Ловеч Прес, 27-30 юни 2013, с.4: 3 сн.

   История на Ловешката крепост, данни за Ловешки мирен договор, информация за Второто българско царство, легенда за превземането на крепостта.

 

 

Разкопките на Хисаря . // Нар. знаме (Ловеч), I, N 12, 02 ян. 1924, с.1-2.

 

 

Стоянов, Тр.  Последният защитник на крепостта Ловеч. // Заря. на ком. (Ловеч), N 71, 14 септ. 1960

   Падането на Ловеч под османско иго и защитника на крепостта Станко Кусам.

 

 

Чавръков, Георги.  Ловешко средище. // Чавръков, Георги. Средища на българската книжовност ІХ-ХVІІІ век. - София : Народна просвета, 1987, с.91-92.

   Ловеч като книжовно средище през епохата на Втората българска държава. Като най-важно духовно огнище е сочен манастрът "Св. Георги", издигнат на височината Хисаря.

 

 

Чангова, Йорданка.  Ловешката крепост. // Фактор /Ловеч/, VІІ, N 19, 11 май 2005, с.6: 1сн.